Monday, April 22, 2013

登月计划


顺着社团注册局设定的航道
马来西亚的火箭
原可以顺利的登陆月球

先进国的目标
原可以提早七年完成

精心布置的计划
原可以拿来向选民大规模的炫耀

却害怕选民太过激动
以为国阵表扬宇航成就大力推荐月亮
而画错了选票

最后只好让火箭与月球擦肩而过
白白辜负了老马2020的期望

1 comment:

Anonymous said...

Ini kali lah,
Malaysia boleh,
Buatan Rocket Malaysia Ke bulan,
Menjadi ciptaan era yang baru !

Penyokong terharap pada hari undi
Tukar pada lain asal bukan dacing
Ini kali lah dipilih Ubah
Kerana harapan generasi baru tergantung pada kerajaan baru !

A Parent